Onderhoud

50 jaar geleden werd bijna geen onderhoud gepleegd aan rieten daken op het gebied van algen- en mos bestrijding. Algen (en mos) op een rieten dak schenen geen nadelige effecten te veroorzaken met betrekking tot de levensduur van het dak. Dit lijkt de laatste jaren te veranderen. Het lijkt nu zo te zijn dat met name algenontwikkeling wel een negatieve invloed op de levensduur van het dak heeft. Zeker wanneer algen een gesloten laag vormen.

Preventief onderhoud

Preventief onderhoud is voor een rieten dak altijd een goed idee geweest. Dat wil zeggen, het dak bijhouden om te zorgen dat het echte onderhoud zo lang mogelijk kan worden uitgesteld. Wanneer storm- of vogelschade optreedt zijn hier in eerste instantie zelden grote bedragen mee gemoeid. Een scheur in het metselwerk van de nok is ook zo gerepareerd. Laat men dit na, dan gaat het op die plaats inwateren en is men na verloop van tijd een veelvoud van het originele reparatiebedrag kwijt.

Levensduur van het rieten dak

Het rieten dak heeft de laatste tijd meer te lijden van het milieu dan vroeger. Een overmaat aan vermestende stoffen in de lucht, een gevolg van onze westerse levensstijl, zorgt ervoor dat alles na verloop van tijd bedekt wordt met een laagje algen. Op het rieten dak zorgen deze algen voor een toename van de droogtijd. Het riet blijft langer vochtig. Wanneer een over het riet liggende groene waas overgaat in een groene drab kan dit de droogtijd zo veel verlengen dat het riet in de herfst- en winterperiode zelfs bijna helemaal niet meer droog wordt. Het riet kan dan in zeer korte tijd dramatisch in kwaliteit achteruit gaan.

Het schoonmaken van een dak

Is een dak al behoorlijk zwaar bealgd dan moet het dak schoongemaakt worden. Dan kan met een heggenschaar, of met een dekspaan (nakloppen). Heeft het riet onder het alg of mos ook al geleden kan het het beste zijn om ook een laagje riet eraf te halen.

Bomen

Rond een huis met een rieten dak behoren niet te veel bomen te staan. De bomen geven schaduw en belemmeren de drogende werking van de wind. Druppels mogen nooit vanuit een boom op het dak vallen.

Schaduw dakElke nacht dat het dauwt zullen grote zware druppels op het riet vallen. Tot overmaat van ramp ook nog steeds op dezelfde plekken. Niet alleen is het dak daar constant nat, de regendruppels zorgen ook voor erosie. Geeft een boom schaduw op het dak dan kan dit de helft van de levensduur kosten. Drupt een boom op het riet dan kan dit zelfs driekwart van de levensduur kosten.