Informatie rieten dak

Riet

In Nederland met, van huis uit, veel water en dus veel riet langs de oevers, is het niet verwonderlijk dat de “rietdekker” amper werkt met ander materiaal dan riet en een beetje met lisdodde. Riet is een algemene oever- of moerasplant die weinig eisen stelt aan haar omgeving. Riet is een overblijvende plant die zaad zet, maar zich vooral ook door uitlopers voortplant. Het bovengrondse deel sterft in de winter af. De wortelstok loopt in het voorjaar weer uit.

Het beste riet voor dakbedekking is niet altijd het “fijnste” riet. Over het algemeen is het zo dat hoe fijner het riet des te mooier het resultaat na het dekken. Daarom vragen de meeste consumenten om mooi fijn riet. Voor een echt gezond en duurzaam dak is wat grover riet echter vaak veel beter. Een diameter van 5 tot 8 mm “ademt” meer en slaat minder snel dicht, wat eventueel tot een relevant langere levensduur kan leiden. Om de maximaal haalbare levensduur uit een rieten dak te halen is preventief onderhoud noodzakelijk.